Buket KOCABABA

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Aslanoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Emine Nur Açıkgöz

Genel Sekreter

Deniz KOCABABA

Denetleme Kurulu Başkanı

Mehmet ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

Vijdan ASLANOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi