User Avatar

Depremde Arama Kurtarma

10 Weeks
All levels
66 lessons
5 quizzes
3 students

Arama kurtarma ekiplerinin teknik arama kurtarma gerektiren olaylara müdahale etme ve tehlikeleri tespit etme, kurtarma donanımını kullanma ve ayrıca teknik arama kurtarma olaylarını koordine etmek, gerçekleştirmek ve denetlemek için gerekli bu standartta belirtilmiş gelişmiş teknikleri uygulama ve uygulama kapasitesine sahip arama kurtarma ekipleri oluşturmak.

Opponitur scias defenditur audeo commendationes interesse videris rogavit quibus graviter abducat piso aristotele asotos

Probandum felicem indicia oblectationem ipse cyrenaici simus nondum locis confitentem infima inpune eligant dempta comprehenditur

Requirements

 • ARAMA KURTARMA PERSONELİ

Features

 • Katılımcıların bilgisini ve verimliliğini artırmak
 • Afetlerde etkin müdahale ile birlikte eğitim süreçleri ve sonuçları noktasında sürekli bilinçli halde tutmak
 • Katılımcıların vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun ve toplumsal değerlere duyarlı bir şekilde yetiştirilmesine ve müdahaleyi sağlamak
 • Katılımcıların ödevleri görevleri yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek
 • Halkla ilişkiler ve iletişim yetenekleri güçlendirmek
 • Afet yönetiminde ve uygulamada verimlilik tutumluluk ve etkililiğin arttırılmasını sağlamak
 • Katılımcıların bilimsel ve teknolojik alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmeleri suretiyle teknolojik gelişmeleri ve yeniliklere uyumunu sağlamak
 • Katılınca arasında iletişim ilişki ve koordinasyonu güçlendirmek
 • Personel güven duygusunu geliştirmek
 • Arama ve kurtarma operasyonlarında kaliteyi ve verimliliği arttırmak amacıyla; yönetime katılımcı araştırmacı tartışmacı sorgulayıcı yenilikçi problem çözücü ve bilgi sistemlerinden yararlanabilen personel yetiştirmek

Target audiences

 • • Arama Kurtarma personelinin ortak dili kullanabilmesi
 • • Arama Kurtarmanın yapı taşlarının öğrenilmesi
 • • Arama Kurtarma sınıflarının bilinmesi
 • • Arama Kurtarma personelinde olması gereken niteliklerin kazanılması